De bouw en aannemers

De bouw en aannemers

Een architect kan zeer nuttig zijn

by Terrence Rogers

Wanneer je een huis gaat bouwen en je schakelt daarbij een architect in, mag je van hem of haar verwachten dat alle technische zaken goed worden geregeld. Toch zal je hem of haar nooit aansprakelijk kunnen stellen wanneer er in het project fouten worden gemaakt. Je kunt hem of haar alleen aansprakelijk stellen wanneer er fouten ontstaan waar hij of zij verantwoordelijk voor zijn. Een goede architect moet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen die er in zijn vakgebied zijn. 

Onderzoek 

Wanneer een architect van HKL Architecten een ontwerp maakt, zal hij vooraf moeten weten of op de grond, die je gekocht hebt, gebouwd mag worden. Hij of zij moeten weten hoe de bodemgesteldheid is voordat de berekeningen gemaakt kunnen worden. Zijn die nog niet bekend, zal hij vooraf de bodem moeten laten onderzoeken. Ook is hij of zij verplicht om zich te houden aan het budget dat je hebt opgegeven voor het bouwen van je huis. Het hele project moet vooraf technisch en juridisch haalbaar zijn. Hij of zij kan nog zo'n mooi plan maken om te bouwen, maar als dat achteraf niet gebouwd mag worden, heb je daar weinig aan. De bouwvergunning zal verleend moeten worden voordat je mag gaan bouwen. Daarom zal hij of zij zich moeten houden aan de bouwregelgeving en het bestemmingsplan waar je huis gebouwd wordt. Hij of zij kan je nooit de volledige juridische garanties geven dat het plan, om je huis te bouwen, kan doorgaan of dat er problemen kunnen ontstaan. 

Werkzaamheden 

Tijdens het bouwen zal de architect zich hoofdzakelijk bezighouden met de directievoering. Hij/zij zal een sturende en controlerende taak hebben. De aannemer zal zich moeten houden aan het plan. Daarop zal hij/zij toezien en nagaan of de aannemer zich aan de gestelde termijnen houdt. Er moet worden ingegrepen wanneer een aannemer zich niet aan de gestelde termijnen houdt. Ook zal hij/zij ingrijpen bij onvoorziene omstandigheden en eventuele onderaannemers controleren. 

Aansprakelijkheid 

Kijk eerst naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Je kunt misschien denken dat er problemen zijn ontstaan die te wijten zijn aan de architect, maar daarvoor is het belangrijk dat je eerst de architectenovereenkomst goed doorneemt. Er kunnen in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen die de aansprakelijkheid beperken. Je moet er echter van uitgaan dat als je gebruik maakt van een architect dat er geen problemen zullen ontstaan. Een goede architect zal alles in goede banen leiden.


Delen  

Over ons

De bouw en aannemers

Hallo en welkom, mijn naam is Michiel en in deze tekst wil ik het graag hebben over de bouw en aannemers. Enorm veel mannen en vrouwen werken in deze sector. Het is een van de sectoren waar het nog veel "met je handen" werken is. Niet dat de bouwsector een ouderwetse sector is, integendeel. Het is wellicht een van de sectoren met de meeste ontwikkeling in de afgelopen decennia. Van conventionele bouw tot 3d-printing. De bouw is de meest bepalende sector wat betreft aangezicht ook het is de bouwsector die ervoor zorgt dat wij een dak boven ons hoofd hebben. Graag neem ik jullie in deze blog mee in deze ontzettend belangrijke sector voor jou en mij!

Recente artikelen